ArisCAT

Co nabízíme:
Specialized information system for creating menus and production control variable products. Complete solutions for communication between manufacturers and dealers.
------------------------------------
Specializovaný informační systém pro tvorbu nabídek a řízení výroby variabilních výrobků. Kompletní řešení pro potřeby komunikace mezi výrobci a dealery.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
We are looking for direct customers - the production company and further technological and sales partners abroad.
-------------------------------------
Poptáváme přímé zákazníky - výrobní společnosti a dále technologické a prodejní partnery v zahraničí.

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Technická spolupráce
  • Služby

Zástupce

Pan Ing. Josef Šustr
CEO/Jednatel


Zpět na seznam