Tax allowances for research and development/Odčitatelná položka na výzkum a vývoj

Co nabízíme:
Consultancy and complete processing of documents for application of tax allowances for research and development (R & D).
1. We will clarify the wording of the Act and illustrate the definition of R & D. 2. Identify the individual projects and R & D costs. m 3. Reduce the administrative burden on companies - will save you time. Prepare technical specifications of projects. 4. Eliminates the risk - we have the technical, legal and accounting experts. We know the rulings and own work can we defend.
------------------------
Poradenství a kompletní zpracování podkladů pro uplatnění odčitatelné položky na výzkum a vývoj (VaV).
1. Vyjasníme znění zákona a osvětlíme definici VaV. 2. Identifikujeme projekty a jednotlivé náklady na VaV. 3. Snížíme administrativní zátěž firmy - ušetříme Vám čas. Vypracujeme technické popisy projektů. 4. Eliminujeme riziko - máme technické, účetní a právní odborníky. Známe judikáty a svou práci si obhájíme.


Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
- Emerging company engaged in research and development, - Czech companies that undertake research and development, and can therefore claim a tax deduction, - Companies that produce their own products / technologies / services / projects (they can carry out research and development, and the company about it does not even know), - Businesses that want to participate in the creation of new development projects
-------------------------------------------
- rozvíjející se společnosti zabývající se výzkumem a vývojem, - české firmy, které provádí výzkum a vývoj a mohou tedy uplatnit daňový odpočet, - společnosti, které vytvářejí vlastní produkty/technologie/služby/projekty (mohou provádět výzkum či vývoj, a společnost o tom nemusí ani vědět), - firmy, které se chtějí podílet na vzniku nových vývojových projektů


Hledaná spolupráce:
  • Technická spolupráce
  • Spolupráce ve V&V

Zástupce

Pan Miroslav Palička
technical consutant/technický konzultant

Pan Ing. Miroslav Palička
Jednatel
Zpět na seznam