Gauges, measuring tools, calibration/Měřidla, měřicí stroje, kalibrace

Co nabízíme:
Our company offers:
- Classic gauges for engineering (calipers, micrometers, dial indicators, gauges, Indicating snap micrometer, rulers, surface plates, angles, protractors, levels, gauges, end gauges ...)
- Special gauges (2D / 3D multisensor measuring systems, devices for measuring the thickness of finishes, material thickness, surface roughness, torque wrenches, force gauges, thermometers and hygrometers ...)
- Gauges for construction (bands, tape meters, leveling rods, leveling devices, control lathes, water balance ...)
- Instruments for leak testing with compressed air
- Custom 2D and 3D measurement
- Accredited calibration and repair of instrumentation and manual gauges all brands

----------------------------------------
Naše společnost nabízí:
- klasická měřidla pro strojírenství (posuvná měřidla, mikrometry, číselníkové úchylkoměry, dutinoměry, pasametry, pravítka, příměrné desky, úhelníky, úhloměry, vodováhy, kalibry, koncové měrky...)
- speciální měřidla (2D/3D multisensorové měřicí systémy, přístroje pro měření tlouštěk povrchových úprav, tlouštěk materiálu, pro měření drsnosti povrchu, momentové klíče, siloměry, teploměry a vlhkoměry…)
- měřidla pro stavebnictví (pásma, svinovací metry, nivelační latě, nivelační přístroje, kontrolní latě, vodní váhy…)
- přístroje pro zkoušky těsnosti stlačeným vzduchem
- zakázkové 2D a 3D měření
- akreditované kalibrace a opravy měřicích přístrojů a ručních měřidel všech značek

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Výrobní dohoda

Zástupce

Pan Tomáš Pavlík
CEO/Jednatel
Zpět na seznam