Comprehensive machine engineering/Komplexní strojírenství

Co nabízíme:
Unique prototypes as well as mass production from a variety of materials: carbon and stainless steel, ductile and gray cast iron as well as bronze, brass, aluminium alloys and plastics. We make machinery parts and groups, metal pallets and containers, assembly parts, hydraulic lifting platforms, Manufacture of forming tools (molds), manufacture of transformer cores(yokes), metal stamping and manufacture other products. Our system of cooperation is based on B2B approach, partnerships, direct communication and mutual support.
-------------------------------------
Unikátní prototypy, jakož i hromadnou výrobu z různých materiálů: uhlíku a nerezové oceli, tvárné a šedé litiny, stejně jako z bronzu, mosazi, slitin hliníku a plastů. Vyrábíme strojní součásti a skupiny, kovové palety a kontejnery, montážní díly, hydraulické zvedací plošiny, výroba tvářecích nástrojů (forem), výroba transformátorových jader (třmeny), lisování kovů a výroba dalších produktů. Náš systém spolupráce je založen na přístupu B2B, partnerství, přímé komunikaci a vzájemné podpoře.

Hledaná spolupráce:
  • Subdodavatelské služby
  • Výrobní dohoda
  • Technická spolupráce

Zástupce

Paní Alena Pixová
Manager of Marketing and Trade/Manažer marketingu a obchodu
Zpět na seznam