Production of metal goods / Výroba kovového zboží

What we offer:
Cooperation in CNC welding and bending, bending of wires, tubes and profiles, galvanic zinc, copper, tin, nickel coating.
We produce equipment for transporting goods and materials, logistics cage trolleys.
------------------
Kooperace v CNC svařování, CNC ohýbání drátů, trubek a profilů, povrchové úpravy galvanické zinkování, niklování a mědění.
Vyrábíme vybavení pro přepravu a transport zboží a materiálu, logistické klece, vozíky.

What we are looking for:
Business Cooperation - roll cages and containers, small metal accessories - shoe rings, key rings, chains and a lot of more.
------------------
Poptáváme obchodní spolupráci na poli logistických klecí, rollkontejnerů a tradičního drobného kovového zboží – obuvní, oděvní kování atd.

Collaboration sought:
  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Subcontracting
  • Manufacturing agreement

Responsible

Mr Ing. Přemysl Kučera, MBA
Sales & Marketing director / obchodní a marketingový ředitel
back to list