VDT 2500/3000, VibroDiag, VibroLogger

What we offer:
Industrial measuring instruments and analyzers with Digital Signal Processor (DSP) for securing and vibration diagnostics of the machines, including accelerometers, communication buses converters (ModBus/USB, ModBus/Bluetooth, ModBus/Ethernet, …).
The instruments can be mounted to the glassed cabinet with industrial computer for concrete applications.
------------------------
Průmyslové měřicí přístroje a analyzátory s Digitálním Signálovým Procesorem (DSP) pro zabezpečení a diagnostiku vibrací strojů, včetně akceleračních snímačů, převodníků komunikačních sběrnic (ModBus/USB, ModBus/Bluetooth, ModBus/Ethernet).
Možnost montáže přístrojů do prosklených rozvaděčových skříní s průmyslovým počítačem pro konkrétní zakázky.


What we are looking for:
We are looking for the distributors and final customers for our technics.
------------------------
Hledáme distributory naší techniky a konečné zákazníky pro tuto techniku.

Collaboration sought:
  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Investment, financing

Responsible

Mr Ing. Jiří Habanec
CEO/jednatel
back to list