VDT 2500/3000, VibroDiag, VibroLogger

Co nabízíme:
Industrial measuring instruments and analyzers with Digital Signal Processor (DSP) for securing and vibration diagnostics of the machines, including accelerometers, communication buses converters (ModBus/USB, ModBus/Bluetooth, ModBus/Ethernet, …).
The instruments can be mounted to the glassed cabinet with industrial computer for concrete applications.
------------------------
Průmyslové měřicí přístroje a analyzátory s Digitálním Signálovým Procesorem (DSP) pro zabezpečení a diagnostiku vibrací strojů, včetně akceleračních snímačů, převodníků komunikačních sběrnic (ModBus/USB, ModBus/Bluetooth, ModBus/Ethernet).
Možnost montáže přístrojů do prosklených rozvaděčových skříní s průmyslovým počítačem pro konkrétní zakázky.


Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
We are looking for the distributors and final customers for our technics.
------------------------
Hledáme distributory naší techniky a konečné zákazníky pro tuto techniku.

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Investice, financování

Zástupce

Pan Ing. Jiří Habanec
CEO/jednatel
Zpět na seznam