Greenfield & Brownfield Services / Production Services / Leadership Services

Co nabízíme:
- International Leadership Executive, site- and plantmanagement
- Greenfield & brownfield Expert for central- and easteuropean production units
- From greenfield to business excellence
- Successful implementation and development of strategies, innovations, projects and processes
- Working for leading suppliers and producers of automotive, metalworking and machinery business
----------------------
- Medzinárodný výkonný líder v oblasti lokálneho manažmentu a podnikového manažmentu
- Expert v oblasti greenfield a brownfield pre stredo- a východoeurópske výrobné jednotky
- od greenfieldu až po business excellence
- úspešná implementácia a rozvoj stratégií, inovácií, projektov a procesov
- pracujeme pre popredných dodávateľov a výrobcov automobilov, kovo-spracovateľov a strojárske firmy

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
We offer the services of commercial intermediation and subcontracting services in the above-defined area.
--------------------------
Ponúkame služby obchodného sprostredkovania a subdodávateľské služby vo vyššie vymedzenej oblasti.

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Subdodavatelské služby
  • Služby

Zástupce

Paní JUDr. Marianna Simonidesová
The head of greenfield-brownfield projects / Vedúca Greenfield- / Brownfield projektov

Pan Mgr. Peter Kollár
Business Analyst
Zpět na seznam