Castings, Forgings, Shapes, Steel structures/Odlitky, Výkovky, Výpalky, Ocelové konstrukce

Co nabízíme:
Foundry Uničov: - Castings from 5 kg to 18 t, - Manganese steel castings from 5 kg to 3.5 t, - Castings of gray and ductile iron castings from 5 kg to 3.5 t, - Machine and manual molding, Machinery Uničov: - Stillage from standardized and special materials, - Welded steel parts and constructions from 500 kg to 120 t and 40 m in length, Foundry Olomouc: - Castings of gray and ductile iron, castings from 50 g to 6.5 kg, - Automatic molding lines, Smithy Olomouc: - Die forgings from 2-25 kg, Machinery Snina (SK): - Stillage from standardized and special materials, - Welded steel parts and constructions from 300 kg to 64 tons and a length of 45 m
-----------------------------------------
Slévárna Uničov: - ocelové odlitky od 5 kg do 18 t, - odlitky z manganové oceli od 5 kg do 3,5 t, - odlitky z tvárné a šedé litiny od 5 kg do 3,5 t, - strojní i ruční formování, Strojírny Uničov: - výpalky ze standardních i speciálních materiálů, - svařované ocelové díly a konstrukce od 500 kg do 120 tun a délky 40 m, Slévárna Olomouc: - odlitky z tvárné a šedé litiny od 50 g do 6,5 kg, - automatické formovací linky, Kovárna Olomouc: - zápustkové výkovky od 2 do 25 kg, Strojírny Snina (SK): - výpalky ze standardních i speciálních materiálů, - svařované ocelové díly a konstrukce od 300 kg do 64 tun a délky 45 m

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
manufacturer of transmission systems; The processing companies; manufacturer of rail vehicles, construction and agricultural machinery, mining equipment; companies from heavy engineering or energy; manufacturer of cranes, lifting and handling equipment, etc.
----------------------------------
výrobce převodových systémů; opracovávací firmy; výrobce kolejových vozidel, stavebních a zemědělských strojů, důlních zařízení; firmy z těžkého strojírenství či energetiky; výrobce jeřábů, zdvihacích a manipulačních zařízení apod.

Hledaná spolupráce:
  • Subdodavatelské služby

Zástupce

Pan Radek Hadra
Business Development Director/Ředitel pro rozvoj obchodu


Zpět na seznam