Engineering and technical translations/Strojírenské a technické překlady

Co nabízíme:
Translation and interpretation services, especially engineering and technical translation, for example:
- engineering manuals / operating instructions
- user manuals
- spare parts lists
- bills of materials
- product data sheets
- operating instructions for injection moulding machines, steam cleaners / CNC milling machines / CNC lathes / CNC grinding machines
- accessories for spray paint guns etc.
-------------------------------
Překladatelské a tlumočnické služby, zejména překlady strojírenské a technické, např.
- strojírenské manuály
- uživatelské příručky
- seznamy náhradních dílů
- kusovníky
- datové listy
- návody k provozu vstřikovacích lisů, parních čističů, fréz, soustruhů, brusek s počítačově řízeným posuvem
- příslušenství pro lakovací pistole aj.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
We are looking for engineering manufacturers, suppliers, customers, exporters, importers, for their products and the products need for example: instructions for operating machines, manuals, etc.
--------------------------------------------
Hledáme strojírenské výrobce, dodavatele, odběratele, exportéry, importéry, kteří ke svým výrobkům a produktům potřebují např. návody k obsluze strojů, uživatelské manuály apod.

Hledaná spolupráce:
  • Služby

Zástupce

Paní Mgr. Martina Vašková
Founder & CEO/jednatel
Zpět na seznam