development, manufacture of production lines/vývoj, výroba výrobných liniek

Co nabízíme:
Development, design and manufacture of equipment for automation and mechanization:
Single-purpose machines
Manipulators
Conveyors and conveying systems
Automated lines and cells

Renovation and reconstruction of production lines and equipment

Production and assembly according to supplied documentation:
All equipment as mentioned in point 1
Parts and units of production lines for the automotive industry
General engineering production
----------------------------------------
Vývoj, konštrukcia a výroba zariadení pre automatizáciu a mechanizáciu:
Jednoúčelové stroje
Manipulátory
Dopravníky a dopravné systémy
Automatizované linky a bunky

Obnova a rekonštrukcia výrobných liniek a zariadení

Výroba a montáž podľa dodanej dokumentácie:
Všetky zariadenia ako sú spomínané v bode 1
Časti a celky výrobných liniek pre automobilový priemysel
Všeobecná strojárska výroba


Hledaná spolupráce:
  • Výrobní dohoda

Zástupce

Pan Ing Dalibor Čudek

Pan Ing. Martin Olšavský
Head of Sales Department/vedúci obchodného úseku
Zpět na seznam