Industrial control and diagnostic systems/Průmyslové řídicí a diagnostické systémy

Co nabízíme:
Key activities AURA a.s .:
- The production of active and passive sensors for vibration diagnosis (including use at high temperatures, in a potentially explosive atmosphere or under water), - Production of signal converters and monitors machine operation (vibration, temperature, pressure etc., analog, digital), - Diagnosis of bearing condition (wear roller pads), - Vibration diagnostics of rotating machines, - Diagnosis fan status, - Measuring devices (handheld, portable, stationary, laboratory), - Industrial and information management systems, - Manufacture of communication adapters to convert various types of industrial protocols, - Remote management systems, service and communication, - Services (counseling, assistance in research and development, customer solutions, servicing and repairs, calibration, projection)
----------------------------------------------
Klíčové činnosti AURA a.s.:
- výroba aktivních i pasivních čidel pro vibrační diagnostiku (včetně použití při vysokých teplotách, v explozivním prostředí nebo pod vodou), - výroba převodníků signálů a monitorů provozu strojů (vibrace, teploty, tlaky atd., analogové, digitální), - diagnostika stavu ložisek (opotřebení valivých ploch), - vibrační diagnostika rotačních strojů, - diagnostika stavu ventilátorů, - měřicí přístroje (ruční, přenosné, stacionární, laboratorní), - průmyslové a informační řídicí systémy, - výroba komunikačních adapterů pro převod různých typů průmyslových protokolů, - systémy vzdálené správy, servisu a komunikace, - služby (poradenství, pomoc při výzkumu a vývoji, zákaznická řešení, servis a opravy, kalibrace, projekce)


Hledaná spolupráce:
  • Výrobní dohoda
  • Technická spolupráce
  • Spolupráce ve V&V

Zástupce

Pan Ing. Petr Bašík
General Director/Generální ředitel
Zpět na seznam