Purchase / sale

Co nabízíme:
The company ASEAN CZECH REPUBLIC INTERNATIONAL Ltd. It offers the following services:
- In cooperation with our partner company SINOVIA CONSULT Ltd. we arrange the purchase and production of goods / outsourcing production
- Warehousing and distribution services
- Logistics services, transportation from China
- Marketing and online sales
- Export, building and managing distribution channels
- Screening of Chinese companies
- Inspection of goods before embarkation

-------------------------------------------

Společnost ASEAN INTERNATIONAL CZECH REPUBLIC s.r.o. nabízí tyto služby:
- ve spolupráci s naší partnerskou firmou SINOVIA CONSULT s.r.o. zprostředkujeme nákup a výrobu zboží/outsourcing produkce
- skladovací a distribuční služby
- logistické služby, doprava z Číny
- marketing a online prodej
- export, budování a řízení distribučních kanálů
- prověřování čínských firem
- inspekce zboží před naloděním


Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Subdodavatelské služby
  • Služby

Zástupce

Pan Michal Dúbrava
CEO / jednatel
Zpět na seznam