4dotl

Co nabízíme:
Remote continuous technical diagnostics of machines and machine parts in the range of machine tool process. 4dot deployment to production technology delivers predictive and proactive maintenance, which provides:
- Shortening the time repairs
- Extending the useful life of components
- Less unplanned downtime
The system further allows for example the monitoring of use of the machine under load. Our technology leads to lower production costs, but also reduces the stress of key personnel by preventing unplanned shutdowns of production. 4dotl system is an advanced and powerful technology that is applied in the field of molding.
-----------------------------------------
Vzdálená kontinuální technická diagnostika strojů a strojních dílů v rozsahu strojů, nástrojů, procesů. Nasazení 4dotI na výrobní technologie přináší prediktivní a proaktivní údržbu, která přináší:
-Zkrácení času oprav
-Prodloužení životnosti komponentů
-Omezení neplánovaných odstávek
Systém dále umožňuje například monitorování využití stroje pod zatížením. Naše technologie vede ke snížení výrobních nákladů, ale také vede ke snížení stresu klíčových pracovníků a zamezením neplánovaných výpadků produkce. Systém 4dotI je vyspělá a výkonná technologie, která se uplatní i v oboru tváření.

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Subdodavatelské služby
  • Technická spolupráce
  • Spolupráce ve V&V
  • Investice, financování
  • Služby

Zástupce

Pan Ing. Jan Otoupalík
CEO, Head of R&D/jednatel
Zpět na seznam