Engineering / Strojírenství

Co nabízíme:
Production: technological units, mainly for metallurgy, coke ovens, metal pipe, steel structures and weldments incl. machining on CNC machines and finishes, including industrial cranes. projection, robotized workplaces, special purpose machinery (saws and grinders on the creep material, metallurgical robots and manipulators, etc.) pressure vessels, open-die forgings, rolls for hot rolling.
Services: development and design work, heat treatment (induction hardening, ion nitriding, hardening, etc.)
-----------------
Výrobu: technologické celky, zejména pro hutnictví, koksovny, trubkárny, ocelové konstrukce a svařence vč. opracování na CNC strojích a povrchových úprav, průmyslové jeřáby vč. projekce, robotizovaná pracoviště, jednoúčelová strojní zařízení ( pily a brusky na žáropevný materiál, roboty a hutní manipulátory aj.) tlakové nádoby, volně kované výkovky, hutní válce pro válcování za tepla.
Služby: vývoj a konstrukční práce, tepelné zpracování ( indukční kalení, iontovou nitridaci, cementaci aj.)


Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
Contacts and cooperation with companies
- Cooperate in the field of cooperation (bilateral)
- Supplying technological units and part of the manufacturing process ensure the cooperation
- Looking for custom production incl. solution design,
- Companies in the supply of energy
-----------------
Kontakty a spolupráci se společnostmi, které
- spolupracují v oblasti kooperací ( oboustranně)
- dodávají technologické celky a část výroby zajišťují v kooperaci
- hledají zakázkovou výrobu vč. návrhu řešení,
- společnosti z oblasti dodávek pro energetiku


Hledaná spolupráce:
  • Subdodavatelské služby
  • Výrobní dohoda

Zástupce

Pan Ing. Ivana Žižková
Marketing Department / Marketingové oddelenie
Zpět na seznam