electromechanical drives = planetary gearboxes and machinery for WWTP/elektromechanické pohony = planetové prevodovky + strojové zariadenia pre ČOV

Co nabízíme:
development, production, delivery and service (service) of electromechanical actuators are custom-made according to the customer's

ditto in machinery for WTP - drives screw pumps, rakes, screw conveyors, separators rakings, rakings washing machines, presses rakings, washing machines and sand separators, clarifiers drives bridges, surface aerators
-----------------------------------
vývoj, výrobu, dodávky a služby (servis) elektromechanických pohonov vyrábaných na mieru, podľa zadania zákazníka

dtto v oblasti strojových zariadení pre ČOV - pohony závitovkových čerpadiel , hrablice, šnekové dopravníky, separátory zhrabkov, práčky zhrabkov, lisy na zhrabky, práčky a separátory piesku, pohony mostov usadzovacích nádrží, povrchové prevzdušňovače

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
Manufacturers and users of machines requiring electromechanical drives in metallurgy, mining, quarrying chemical and rubber industries generally = drive rotating machines.
Project organization in the field of wastewater treatment plant construction, engineering and supplier organizations = top supplier of machinery WWTP
owners and operators of wastewater treatment plants
----------------------------
výrobcov a užívateľov strojov vyžadujúcich elektromechanické pohony v oblastiach metalurgie, baníctva, ťažby nerastných surovín chemickom a gumárenskom priemysle = všeobecne pohon točivých strojov.
Projektové organizácie v odbore stavieb ČOV, inžiniersko-dodávateľské organizácie = vrchný dodávateľ mechanizácie ČOV
vlastníkov a prevádzkovateľov ČOV

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Subdodavatelské služby
  • Výrobní dohoda
  • Spolupráce ve V&V

Zástupce

Pan Ing. Vladimír Vaník
Head of marketing/vedúci marketingu
Zpět na seznam