Cooperation manufacturing of a stable aerospace manufacturer/Kooperační strojírenská výroba od stabilního výrobce letecké techniky

Co nabízíme:
Production premises - 66 000 m2, we provide a broad spectrum of manufacturing operations with stock of machinery and modern technological equipment. We perform the following co-operation of specialized mechanical engineering. - Machining of large parts, - Installation of production lines, machinery, technology components, - Grinding gears, - Coating of turbine blades, - Heat treatment in vacuo, - Non-destructive testing, - Grinding blades, - Metallurgical material cutting, - 3D Measurement, - Blasting, - Annealing
-------------------------------------
Výrobní prostory - 66 000m2, zajišťujeme široké spektrum výrobních operacích - bohatý strojní park i moderní technologická zařízení. Provádíme následující kooperace specializovaných strojírenských činností. - Obrábění velkých dílců, - Montáž výrobních linek, strojů, technologických celků, - Broušení ozubených kol, - Povlakování lopatek turbín, - Tepelné zpracování ve vakuu, - Nedestruktivní zkoušení, - Broušení lopatek, - Dělení hutního materiálu, - 3D měření, - Tryskání, - Žíhání

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
We offer cooperation to companies that are looking for a stable supplier of engineering services and partnership to companies that need either individually or collectively following services: cutting of metallurgical materials, mold making, casting, welding, machining, surface treatment and assembly production lines. We are the ideal partner for cooperative production with contract deal in one place, saving time and logistics costs.
-----------------------------------
Nabízíme spolupráci firmám, které hledají stabilního dodavatele strojírenských služeb a partnerství firmám, které potřebují buďto jednotlivě, nebo souhrnně tyto služby: dělení hutního materiálu, výrobu forem, odlitků, svařování, obrábění, povrchové úpravy až po montáž výrobních linek. Jsme tak ideálním partnerem pro kooperační výrobu s možností řešit zakázku na jednom místě s úsporou času a logistických nákladů.

Hledaná spolupráce:
  • Subdodavatelské služby
  • Výrobní dohoda

Zástupce

Paní Mgr. Kateřina Fišová
Marketing specialist/Marketingový specialista


Zpět na seznam