Industrial microwave heating / Průmyslový mikrovlnný ohřev

Co nabízíme:
Industrial microwave heating. Hitech develops individually tailored products, from almost the entire manufacturing industry (rubber, ceramics, food, composites, chemicals, pharmaceuticals etc..). It is applied in most of the heating process (drying, curing, pasteurization, curing, bonding, etc..). Parameters are conventional microwave heating unobtainable mainly due to the same temperature in the core and on the surface.
-----------------------------------------------
Průmyslový mikrovlnný ohřev. Hitech se vyvíjí individuálně na míru produktů, takřka z celého zpracovatelského průmyslu (guma, keramika, potraviny, kompozity, chemikálie, farmaceutika aj.). Aplikuje se ve většině ohřevných procesů (sušení, vulkanizace, pasterizace, vytvrzování, lepení apod.). Parametry mikrovln jsou klasickým ohřevem nedosažitelné především kvůli stejné teplotě v jádře i na povrchu.


Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
We are seeking customers that would like to take their production to another level. Microwave heating, with comparision to convential methods of heating and drying, offers much better results. We are able to shorten the production from days to hours and hours to minutes. Thanks to the characteristics of microwave heating we also considerably lower the wastage rates. Use our technology to get a competitive advantage!
-----------------------------------------------
Hledáme zákazníky, kteří chtějí svoji výrobu posunout zase o krok dále. S pomocí mikrovlnného ohřevu lze oproti konvenčním způsobům ohřevu/sušení dosahovat mnohem lepších výsledků. Dny jsme schopní zkrátit na hodiny a hodiny na minuty. Díky šetrnosti mikrovln také výrazně snižujeme zmetkovitost. Získejte konkurenční výhodu díky naší technologii!

Hledaná spolupráce:
  • Subdodavatelské služby
  • Výrobní dohoda

Zástupce

Pan Mgr. Daniel Kettner
Business Manager Microwave Division/obchodní ředitel mikrovlnné divize
Zpět na seznam