Research and development of metal materials/ Výzkum a vývoj kovových materiálů

Co nabízíme:
- The provision of professional services in research and development of metal materials, - Development of new metallic materials and their processing technology, - Forming processes and heat treatment
Offer: • Metallurgical Technology, • Material analysis, • Computer modeling, • Mechanical testing, thermophysical measurement, • Consulting and Training, • Preparing and implementing research and investment projects
----------------------------------
Hlavním cílem společnosti COMTES FHT a.s. je poskytování vysoce odborných služeb ve výzkumu a vývoji kovových materiálů. Těžiště činnosti je zaměřené na vývoj nových kovových materiálů a technologií jejich zpracování. V technologické oblasti se výzkum této společnosti orientuje především na procesy tváření a tepelného zpracování.
Nabídka společnosti COMTES FHT a.s.: • Metalurgické technologie, • Materiálové analýzy, • Počítačové modelování, • Mechanické zkoušení a termofyzikální měření, • Poradenství a školení, • Příprava a řešení výzkumných a investičních projektů


Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
We look for: - a trade intermediary (representative, distributor), - subcontracting services, - R & D collaboration
We offer: - cooperation in R & D, - services in research and development of metal materials
-------------------
hledáme: obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor), subdodavatelské služby, spolupráce ve V&V
nabízíme: spolupráce ve V&V, služby v oblasti výzkumu a vývoje kovových materiálů

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Subdodavatelské služby
  • Spolupráce ve V&V
  • Služby

Zástupce

Pan Ing. Pavel Šuchmann
Technical Business Consultant/technicko-obchodní konzultant


Zpět na seznam