Production of plastic parts, metal parts and injection moulds/výroba vstřikovaných plastových a lisovaných kovových dílů a výroba vstřikovaných forem

Co nabízíme:
We offer custom manufacturing of moulding of plastic parts, stamping of metal parts and manufacturing of injection moulds for plastics. The biggest advantage we offer is in being able to provide all services under one roof. We can help our customers with product development, continue with in-house mould design, mould-making in the tool shop, and mass-production of plastic and metal components in our moulding and stamping departments. We have a well-coordinated team of highly qualified and experienced professionals who represent the finest Czech engineering traditions.
------------------------------------------
Nabízíme zakázkovou výrobou vstřikovaných plastových a lisovaných kovových dílů, a také konstrukcí a výrobou vstřikovacích forem na plast. Naší největší výhodou jsou všechny služby pod jednou střechou. Jsme schopni pomoci zákazníkům s vývojem dílu, a dále pokračovat ve vlastní konstrukci forem/nástrojů, jejich výrobě v nástrojárně, až po samotnou velkosériovou výrobu plastových a kovových dílů ve vlastní vstřikovně plastů a lisovně kovů, včetně finálních montáží sestav.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
We are looking for customers in the electrical, automotive and consumer industries, who are looking for suppliers providing all of the following services under one roof: -development and construction, -production of injection moulds, - injection moulding, -metal stamping, -assembly
------------------------------
Hledáme zákazníky z elektrotechnického, automobilového nebo spotřebního průmyslu, kteří hledají dodavatele zajišťující všechny následující služby pod jednou střechou: -vývoj a konstrukce, -výroba vstřikovacích forem, -vstřikování plastů, -lisování kovů, -montáže

Hledaná spolupráce:
  • Subdodavatelské služby
  • Výrobní dohoda

Zástupce

Pan Ing. Filip Ambrož
Manažer prodeje


Zpět na seznam