1. Profil 1
 2. Profil 2
 3. Profil 3

Custom Software Development / Vývoj software na zakázku

Co nabízíme:
Does available software not meet your requirements or do you need some enhancements or extenstions? We create a custom-tailored software solution for you leveraging state-of-the-art technologies and application architectures. Our software development services have used customers from the Czech Republic, U.S.A. and Western Europe.
--------------------------
Nesplňuje dostupný software Vaše specifické požadavky, nebo potřebujete rozšířit jeho funkce? Vyvineme vám na zakázku softwarové řešení s využitím moderních technologií a aplikačních architektur. Naše služby zakázkového vývoje software využívají nejen zákazníci z ČR, ale i z USA a západní Evropy, zákazníci z ČR, ale i z USA a západní Evropy.


Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
We are looking for clients who need a reliable and experienced partner for software development.
------------------------
Hledáme klienty, kteří potřebují spolehlivého a zkušeného partnera pro vývoj software.


Hledaná spolupráce:
 • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
 • Subdodavatelské služby
 • Technická spolupráce
 • Licence
 • Služby

Zástupce

Pan RNDr. Pavel Cenek
CEO/jednatelPan Jaroslav Kvítek
Trade director/obchodní ředitel


Emergency communication - management and automation / Komunikace v nouzových situacích - řízení a automatizace

Co nabízíme:
Automation of communication in emergency situations saves time and contributes to minimizing economical losses and to health protection. Distribute efficiently alerts and information to many recipients simultaneously. Not only by SMS - use automatic voice broadcasting system and get a reliable information that the recipient received the message. The message can be generated for each person individually using text-to-speech.
-------------------------
Automatizace komunikace v nouzové situaci šetří čas a přispívá k minimalizaci ekonomických škod a ochraně zdraví. Distribuujte efektivně výstrahy a informace mnoha příjemcům současně. Nejen pomocí SMS - využijte automatu na volání a získejte spolehlivou kontrolu přijetí zprávy. Zpráva může být vytvořena na míru pomocí syntézy řeči.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
We are looking for: Clients who may benefit from organized communication in emergency situations. Partners, especially among system integrators and IT systems providers, interested in supporting emergency communication in their solutions.
----------------------------
Hledáme: Klienty, pro které je přínosem organizovaná komunikace v nouzových situacích. Partnery, zejména z řad systémových integrátorů a poskytovatelů IT systémů, kteří mají zájem o podporu krizové komunikace v rámci svých řešení.


Hledaná spolupráce:
 • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
 • Subdodavatelské služby
 • Technická spolupráce
 • Licence
 • Služby

Zástupce

Pan RNDr. Pavel Cenek
CEO/jednatelPan Jaroslav Kvítek
Trade director/obchodní ředitel


Business telephony - customer care, sales, telemarketing / Firemní telefonie - péče o zákazníky, prodej, telemarketing

Co nabízíme:
Change calling in your company into a tool for increasing your profits and company growth. We help you to set up functional and efficient customer support and telemarketing processes. You can get the necessary tools without purchasing or changing your PBX. Possibility of integration the calling with your IT systems.
---------------------------
Změňte telefonování ve vaší společnosti z nákladové položky v nástroj růstu. Poradíme vám, jak nastavit funkční a efektivní procesy týkající se telefonování v oblasti péče o zákazníky, obchodu a telemarketingu. Potřebné nástroje můžete získat bez nutnosti pořizování nebo výměny vaší telefonní ústředny. Možnost integrace volání s vašimi IT systémy.


Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
We are looking for: Distributors and value added resellers (VARs) for distribution of our solutions. Clients who are interested in establishing or improvement their telephone customer care or sales over phone. Partners, especially among CRM and help desk systems producers and providers, for long-term cooperation in development of tools for efficient customer care, sales and telemarketing.
------------------------
Hledáme: Distributory a distributory s přidanou hodnotou (VAR) pro prodej našich řešení. Klienty, kteří mají zájem zavedení nebo zlepšení telefonické péči o zákazníky nebo telefonického prodeje. Partnery, zejména z řad výrobců a poskytovatelů CRM a help desk systémů, pro dlouhodobou spolupráci na rozvoji nástrojů pro efektivní telefonickou péči o zákazníky, prodej a telemarketing.


Hledaná spolupráce:
 • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
 • Subdodavatelské služby
 • Technická spolupráce
 • Licence
 • Služby

Zástupce

Pan RNDr. Pavel Cenek
CEO/jednatelPan Jaroslav Kvítek
Trade director/obchodní ředitel


Zpět na seznam